06 - 1520 4687
Menu

útrikking 52 buitenavonturen in Fryslân-boekje

 

parseberjocht RTV NOF:

52 buitenavonturen in Oosternijkerk

Woensdag 25-09-2019

OOSTERNIJKERK - De 15 leerlingen van groep drie van basisschool De Wrâldwizer uit Oosternijkerk beleefden gister een bijzondere middag. Een levende boom kwam op het schoolplein een spannend verhaal vertellen over leven in de natuur. Na het verhaal kregen de leerlingen als eersten in Noordoost Friesland elk een ‘52-buitenavonturenboekje in Fryslân’ uitgereikt van NME De Klyster.


Voor alle kinderen stond ook een paar laarsjes klaar, want de leerlingen werden gelijk door klystergids Jan Tiede Bouma meegenomen naar het bos achter school om een opdracht uit het boekje te doen, namelijk bodemdiertjes zoeken. Vol enthousiasme gingen de kinderen op zoek naar wormen, pissebedden en naaktslakken. “Sjoch ik haw in naaktslak en twa wjirms”, roept een van de meiden.


Even verderop hangt een van de jongens op z’n kop aan het klimrek. Hij heeft een blinddoek voor en kruipt in de huid van een vleermuis en moet wijzen waar de geluidjes die zijn klasgenoten maken vandaan komen.


Juf Sonja van der Kloet kijkt tevreden: “Opvallend no dat alle bern lekker mei de hânnen yn de modder wrotte en dat net ien it smarch as eng fynt!”, zegt ze trots. “Eins soene de bern standaard in pear learsens op skoalle ha moatte, dan kinst sa efkes nei bûten ta.”. En dat is nou precies wat de makers van 52 buitenavonturen in Fryslân voorstaan: niet een leer- of leesboekje, maar een echt doeboek met korte opdrachten die leerkrachten prima op of rond de school kunnen uitvoeren met leerlingen. Een mooi handvat voor leuke buitenlessen. Dat dit boekje hierbij kan helpen is dubbel en dwars bewezen gistermiddag in Oosternijkerk.


Deze week deelt NME De Klyster aan alle leerlingen van groep 3 uit Noardeast Fryslân en Dantumadiel dit boekje uit, waarvan ze de rest van hun basisschooltijd nog gebruik kunnen maken.


Foto 1: Groep 3 met boekje en nieuwe laarzen, juf Sonja van der Kloet, de Vertelboom en Klystergids Jan Tiede Bouma

Foto 2: Leerlingen van groep 3 zoeken bodemdiertjes in het bos achter school

foto's: Marjolein Staal