06 - 1520 4687
Menu

privacyferklearring

 

Jan Tiede Bouma hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke en herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe die gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacy verklaring zorgvuldig door te lezen.

Deze privacy verklaring geldt voor alle informatie die wordt verzameld of gebruikt door Jan Tiede Bouma. Hierbij gaat het ook om informatie van deze website. De Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG (General Data Protection Regulation of GDPR in het Engels) is zoals u waarschijnlijk wel weet een Europese wettelijke regeling in verband met gegevensbescherming en privacy binnen de Europese Unie. Deze verordening wordt van kracht op 25 mei 2018.

Jan Tiede Bouma is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Jan Tiede Bouma verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

1. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

2. Wie is bij Jan Tiede Bouma verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van zakenrelaties?

3. Waarvoor verwerkt Jan Tiede Bouma uw persoonlijke informatie?

Wij verwerken persoonlijke informatie voor deze wettelijk toegestane zakelijke doeleinden:

Wij verzekeren u ervan dat wij bij de gegevensverwerking voor dergelijke doeleinden steeds maximaal rekening houden met uw recht op bescherming van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om protest aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens. Jan Tiede Bouma verkoopt uw gegevens niet aan derden en deze gegevens worden ook niet aan andere partijen doorgegeven.

4. Hoe lang zal Jan Tiede Bouma uw persoonsgegevens bewaren?

5. Kan ik als klant van Jan Tiede Bouma mijn persoonsgegevens corrigeren of het gebruik ervan beperken?